Krasucka, A. „Szczęście człowieka Jako Problem Filozoficzno-Psychologiczny Na Przestrzeni dziejów”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 17, czerwiec 2015, s. 133-46, doi:10.12775/SPI.2014.007.