Szulakiewicz, W., i B. Topij-Stempińska. „Introduction”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 24, nr 2, sierpień 2021, s. 13-14, doi:10.12775/34949.