Szulakiewicz, W., i B. Topij-Stempińska. „Wprowadzenie”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 24, nr 2, sierpień 2021, s. 9-11, doi:10.12775/34948.