Stępkowski, D. „Wychowanie Religijne Versus Pseudowychowanie Religijne”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 24, nr 3, listopad 2021, s. 199-02, https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/33857.