Wróblewska, H. M. „Podmiotowość I Twórczość. : Przestrzenie Rozwoju Duchowego W świetle Poetyckiej myśli Karola Wojtyły”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 24, nr 1, maj 2021, s. 101-17, doi:10.12775/SPI.2021.1.005.