Mielicka-Pawłowska, H. „Wychowanie Do duchowości Jako Problem społeczeństwa Ponowoczesnego”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 24, nr 1, maj 2021, s. 21-44, doi:10.12775/SPI.2021.1.001.