Królikowska, A. „Dziedzictwo Kulturowe Jezuickiego Kolegium W Krożach. Biblioteka”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 22, nr 4, grudzień 2019, s. 165-9, doi:10.12775/28910.