Rumińska-Szalska, A. „Dialog międzypokoleniowy Jako wartość Na przykładzie Autorskiego Projektu «Aby Senior brzmiało dumnie!»”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 23, nr 1, marzec 2020, s. 111-29, doi:10.12775/SPI.2020.1.006.