Mariani, A. „Kształcenie jezuitów Prowincji Litewskiej między Tradycją a Zmianą Przyczynek Do Prozopografii jezuitów W Dawnej Rzeczypospolitej”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 22, nr 4, styczeń 2020, s. 19-48, doi:10.12775/SPI.2019.4.001.