Lewowicki, T. „Edukacja między Utopią a Nieutopijnym światem. Garść Refleksji W nawiązaniu Do Koncepcji trójjedni: Rodzina – szkoła – Instytucje społeczne”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 22, nr 2, sierpień 2019, s. 19-34, doi:10.12775/SPI.2019.2.001.