Kusztal, J. J. „Metodologia Badań W Pedagogice Resocjalizacyjnej”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 22, nr 2, czerwiec 2019, s. 241-7, doi:10.12775/19994.