Wiszniowska, K. „Sprawozdanie Z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sprawności Moralne W Wychowaniu: Odpowiedzialność – wierność posłuszeństwo; Szczecin; 21 Listopada 2018 Roku”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 21, nr 4, luty 2019, s. 189-93, doi:10.12775/19413.