Opora, R., i R. Breska. „Charakterystyka pacjentów przerywających Stacjonarną Terapię uzależnień Uzyskana Na Podstawie Analizy dokumentów Medycznych”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 21, nr 1, czerwiec 2018, s. 199-18, doi:10.12775/SPI.2018.1.009.