Mari, G. „Katolickie Wychowanie, Wiara I Autorytet”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 20, nr 5, marzec 2018, s. 213-30, doi:10.12775/SPI.2017.5.009.