de Tchorzewski, A. M. „Autorytet I Jego Struktura Aksjologiczna”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 20, nr 5, marzec 2018, s. 187-12, doi:10.12775/SPI.2017.5.008.