Majewski, J. „Ewangelia W Sieci. Słowo O Katolickim Autorytecie Nauczania W Wikipedii”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 20, nr 5, marzec 2018, s. 153-84, doi:10.12775/SPI.2017.5.007.