Jasnos, R., i A. Seredyńska. „Między ujarzmiającym a wyzwalającym – O Autorytecie Kościoła wychowującego Z wierzącymi”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 20, nr 5, marzec 2018, s. 133-52, doi:10.12775/SPI.2017.5.006.