Pulak, I., i K. Szewczuk. „Możliwości Budowania Spersonalizowanej Przestrzeni Edukacyjnej Dla Wspierania Rozwoju Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 20, nr 3, wrzesień 2017, s. 85-99, doi:10.12775/SPI.2017.3.005.