Warchoła, M. „Aktywność Turystyczna Podkarpackiej młodzieży Jako źródło Wspomagania Jej Rozwoju Osobowego”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 20, nr 2, czerwiec 2017, s. 199-23, doi:10.12775/SPI.2017.2.010.