de Tchorzewski, A. M. „Imperatyw Pedagogiczny Jako Element Strategii Wychowawczej”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 20, nr 2, czerwiec 2017, s. 61-84, doi:10.12775/SPI.2017.2.002.