Topij-Stempińska, B. „Źródła Do działalności Edukacyjnej Konwiktu Szlacheckiego W Tarnopolu”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 19, nr 3, grudzień 2016, s. 227-41, doi:10.12775/SPI.2016.3.011.