Królikowska, A. „Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy W Sprawozdaniach”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 19, nr 2, listopad 2016, s. 105-21, doi:10.12775/SPI.2016.2.005.