Jakubiak, K., i M. Nawrot-Borowska. „Rodzina Polska W XIX Wieku Jako środowisko Wychowawcze I Jej Funkcja Edukacyjna”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 19, nr 2, listopad 2016, s. 15-46, doi:10.12775/SPI.2016.2.001.