Warchoła, M. „Wpływ Uprawiania Turystyki Na kształtowanie Hierarchii wartości I Aspiracji życiowych Podkarpackiej młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych”. Studia Paedagogica Ignatiana, t. 19, nr 1, lipiec 2016, s. 197-19, doi:10.12775/SPI.2016.1.010.