[1]
R. Savage, „Osąd, wyobraźnia i Bildung”, SPI, t. 18, s. 25–40, kwi. 2016.