[1]
B. Surma, „Oblicze polskiej szkoły przez pryzmat nauczycielskiej wiedzy o dzieciach i procesie nauczania i uczenia się”, SPI, t. 17, s. 249–251, cze. 2015.