[1]
W. Kubik, „Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie”, SPI, t. 17, s. 15–34, cze. 2015.