[1]
Z. J. Marek, A. Walulik, i A. M. Kamińska, „Wprowadzenie”, SPI, t. 26, nr 4, s. 9–12, grudz. 2023.