[1]
A. P. Bieś, „Wita Szulc (1941-2021): Zarys biografii naukowej”, SPI, t. 24, nr 4, s. 177–188, grudz. 2021.