[1]
W. Szulakiewicz i B. Topij-Stempińska, „Introduction”, SPI, t. 24, nr 2, s. 13–14, sie. 2021.