[1]
D. Stępkowski, „Wychowanie religijne versus pseudowychowanie religijne”, SPI, t. 24, nr 3, s. 199–202, lis. 2021.