[1]
W. Szulakiewicz, „Człowiek uniwersytetu – przyczynek do biografii naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin)”, SPI, t. 24, nr 2, s. 107–130, sie. 2021.