[1]
H. M. Wróblewska, „Podmiotowość i Twórczość. : Przestrzenie rozwoju duchowego w świetle poetyckiej myśli Karola Wojtyły”, SPI, t. 24, nr 1, s. 101–117, maj 2021.