[1]
H. Mielicka-Pawłowska, „Wychowanie do duchowości jako problem społeczeństwa ponowoczesnego”, SPI, t. 24, nr 1, s. 21–44, maj 2021.