[1]
M. Jemioł, „Gry wideo jako narzędzie rozwijania i nauczania duchowości chrześcijańskiej”, SPI, t. 24, nr 1, s. 135–152, maj 2021.