[1]
P. P. Paszelke, „Katolicki portal internetowy a edukacja moralna. : Na przykładzie użytkowników portalu deon.pl”, SPI, t. 24, nr 1, s. 153–173, maj 2021.