[1]
J. S. Miąso, „W poszukiwaniu pasji i tożsamości współczesnego naukowca”, SPI, t. 24, nr 1, s. 178–184, maj 2021.