[1]
A. Mariani, „Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej”, SPI, t. 22, nr 4, s. 19–48, sty. 2020.