[1]
T. Lewowicki, „Edukacja między utopią a nieutopijnym światem. Garść refleksji w nawiązaniu do koncepcji trójjedni: rodzina – szkoła – instytucje społeczne”, SPI, t. 22, nr 2, s. 19–34, sie. 2019.