[1]
J. J. Kusztal, „Metodologia badań w pedagogice resocjalizacyjnej”, SPI, t. 22, nr 2, s. 241–247, cze. 2019.