[1]
K. Wiszniowska, „Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność posłuszeństwo; Szczecin; 21 listopada 2018 roku”, SPI, t. 21, nr 4, s. 189–193, luty 2019.