[1]
R. Opora i R. Breska, „Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych”, SPI, t. 21, nr 1, s. 199–218, cze. 2018.