[1]
G. Mari, „Katolickie wychowanie, wiara i autorytet”, SPI, t. 20, nr 5, s. 213–230, mar. 2018.