[1]
J. Majewski, „Ewangelia w Sieci. Słowo o katolickim autorytecie nauczania w Wikipedii”, SPI, t. 20, nr 5, s. 153–184, mar. 2018.