[1]
R. Jasnos i A. Seredyńska, „Między ujarzmiającym a wyzwalającym – o autorytecie Kościoła wychowującego z wierzącymi”, SPI, t. 20, nr 5, s. 133–152, mar. 2018.