[1]
A. M. de Tchorzewski, „Imperatyw pedagogiczny jako element strategii wychowawczej”, SPI, t. 20, nr 2, s. 61–84, cze. 2017.