[1]
B. Topij-Stempińska, „Źródła do działalności edukacyjnej konwiktu szlacheckiego w Tarnopolu”, SPI, t. 19, nr 3, s. 227–241, grudz. 2016.