[1]
L. Grzebień, „Początki instytucjonalnej «Opieki» nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku”, SPI, t. 19, nr 3, s. 163–180, grudz. 2016.