[1]
E. Danowska, „Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum w Krzemieńcu (1805–1831)”, SPI, t. 19, nr 3, s. 79–98, grudz. 2016.