[1]
A. Szmyt, „Wpływ idei Komisji Edukacji Narodowej na organizację szkolnictwa w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku”, SPI, t. 19, nr 3, s. 55–78, grudz. 2016.